Sobre el projecte

El projecte REPBIAS: L’origen del biaix de representació: una aproximació des de la història politico-econòmica, és un projecte de recerca liderat per Marc Guinjoan i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern de l’Estat Espanyol.

Aquest projecte de recerca té com a intenció generar coneixement respecte el biaix de representació a l’estat espayol però també a nivell internacional, a través de diverses vessants. Entre elles hi ha el malapportionment intencionat, els drets de les minories, o la perspectiva històrica.